Sửng sốt tại phiên điều trần ở Pennsylvania: “Chỉ có hơn 3.200 phiếu cho Trump” trong số 600.000 phiếu bầu

Bình luận Đông Bắc • 21:00, 26/11/20
: Of the 600K votes added during curious "spikes" in PA, how many went to Biden?

Witness: "I think our figures were about 570-some-odd-thousand."

"And how much for Trump?

Witness: "I think it was a little over 3,200."

Chơi game đổi thẻ cào*crowd erupts in gasps, laughter*

— The First (@TheFirstonTV)

“Hôm nay, chúng tôi biết rằng ở Pennsylvania, đã có 1,8 triệu lá phiếu được gửi qua đường bưu điện, nhưng lại có 2,5 triệu phiếu được kiểm đếm. Tin giả @CNN, @ Fox News, @ABC, @NBCNews còn có điều gì để nói?”

Đông BắcBÀI CHỌN LỌC